Liikenne | Uutinen | 3.6.2019

Autoliitolta täystyrmäys tieverolle

Autoliiton toimitusjohtaja Pasi Nieminen: hallitusohjelmassa väläytellyt ruuhkamaksut turhia ja käyvät kalliiksi.

Jaa artikkeli

Antti Rinteen (sd) esittelemässä tuoreessa hallitusohjelmassa esitetään säädettäväksi laki, joka ”mahdollistaa kaupunkiseutujen liikenteen hallintaan tähtäävien tiemaksujen käyttöönoton.”

– Kyseessä on tievero, vaikka halutaankin puhua tiemaksusta. Vero mikä vero. Suomessa ei ole sellaisia ruuhkia, joita varten tarvittaisiin tieveroa, Autoliiton toimitusjohtaja Pasi Nieminen tähdentää.

Nieminen muistuttaa, että kansainvälisessä vertailussa Suomessa tieliikenne on jo nyt kireästi verotettua.

– Uudet verot ovat nykyisiä tehottomampia ja merkittävä osa tieveroista valuu pienessä maassa verojärjestelmien rakentamiseen ja niitä pyörittäville yrityksille sekä hallinnolliseen byrokratiaan, Nieminen uumoilee.

Polttoainelaskuun 80 euroa vuodessa

Hallitusohjelmassa esitetään, että fossiilisten polttoaineiden verotusta korotetaan kuluttajahintojen ennustetun nousun mukaisesti 250 miljoonalla eurolla vaalikauden aikana. Hallitus aikoo tulla pienituloisia vastaan siten, että veronkorotuksen vaikutus pienituloisille huomioidaan tuloverotuksen ja etuustasojen muutoksilla – mitä tuo linjaus sitten käytännössä tarkoittaakaan.

Autoliitossa on laskettu, että polttoaineveron korotus viidellä sentillä ja siihen lisättävällä arvonlisäverolla nostaa suomalaisien autoilijan vuosittaista polttoainelaskua noin 80 eurolla, jos polttoaineenkulutus on 6,5 litraa/100 km ja vuosittain ajetaan 20 000 kilometriä.

Kaupunkiasumisen lisävero

Kaupunkialueiden tieverot kohtelisivat ihmisiä epätasa-arvoisesti asuinpaikan mukaan. Suomalaiset kaupunkiseudut ovat Autoliiton näkemyksen mukaan niin hajanaisia, että julkisen liikenteen palvelukyky ei riitä niissäkään täyttämään ihmisten päivittäisen liikkumisen tarpeita.

– Tieverosta muodostuisi uusi kaupunkiasumisen lisävero, joka iskee tasaverona erityisesti työmatkaliikenteeseen ja työssäkäyntialueiden laidoilla asuviin.

Nieminen muistuttaa, että ihmiset ovat muuttaneet kaupunkialueille työn perässä, oman ja yhteiskunnankin elämän elinvoimaisuuden takaamiseksi. Kaupungeissa asuminen ja muut elinkustannukset ovat muutoinkin korkealla tasolla.

– Ja nyt arkiliikkumisesta halutaan tehdä kalliimpaa, jotta valtio saa verotuloja. Siitä tässä on kyse.

Nieminen muistuttaa, että isoilla kaupunkiseuduilla tehdään Suomen pisimpiä työmatkoja.

– Vaikuttaa siltä, että päättäjät eivät myöskään ymmärrä sitä, että kun kaupunkilaiset luopuvat autoistaan ja jäävät kaupunkeihin, niin suurin häviäjä on maaseutu.

Jaa artikkeli

Keskustelu