Liikenne | 8.11.2018

Talviteiden hoitoon lisäryhtiä – hoitoluokkia korotetaan jopa 12 000 kilometrillä

Eri teiden hoitoluokat selkeytyvät, painotus väylillä, joissa liikkuu suuri määrä raskasta liikennettä.

Jaa artikkeli

Maanteiden liikennöitävyys talvisin vaatii määrätietoista ja jatkuvaa työtä ja seurantaa. Liikennevirasto on luonut uudet talvihoidon toimintalinjaukset, jotka ottavat aiempaa paremmin huomioon erityisesti raskaan liikenteen tarpeet, jotta tiellä liikkujien turvallisuus ja elinkeinoelämän toimintaedellytykset kohenevat.

Liikenneviraston mukaan palvelutaso pääteillä nousee hoitoluokkien muutoksilla ja alemmalla tieverkolla laatuvaatimusten tarkistusten vuoksi.

Tiet on jaettu hoitoluokkiin, koska kaikkia teitä ei voida kohtuullisin kustannuksin hoitaa samalla tavalla. Nyt hoitoluokkien eroja selkiytetään, jotta teiden hoidon yhtenäisyys sekä palvelutaso paranevat.

Hoitoluokkien korotus kohdistuu eritoten niille teille, joilla raskaan liikenteen määrät ovat suuria. Muutoksen tavoitteena on vähentää vakavia onnettomuuksia ja raskaan liikenteen ulosajoja.

Tiellä ongelma? Soita Tienkäyttäjän linjalle!

Jos autoilija kohtaa matkan päällä ongelman, on syytä ketoa asiasta, jotta ongelma saadaan korjattua eikä muille kanssakulkijoille koidu ongelmasta vaivaa tai vaaraa.

Jos siis tiessä on esimerkiksi yllättävä kuoppa, tien reunus on murtunut vaarallisesti, tielle on kertynyt vaarallisesti lunta tai toeosuus on liikennöinnin kannalta vaarallisen liukas, kannattaa soittaa Tienkäyttäjän linjalle numeroon 0200 2100. Linja päivystää 24 tuntia vuorokaudessa ympäri vuoden. Soitto hoituu maksuttomasti.

Puheluun vastaa Tieliikennekeskuksen päivystäjä, joka välittää ilmoituksen ongelmasta alueurakoitsijalle, joka päättää tarvittavista toimenpiteistä. Ilmoittajilta pyydetään tarkka tieto ongelman sijaintipaikasta ja yhteystiedot.

Tien kuntoon liittyvän ilmoituksen voi tehdä myös sähköisesti.

Sähköinen jätettyjä ilmoituksia käsitellään arkisin kello 8–16. Ilmoitukset välitetään alueurakoitsijalle, joka päättää tarvittavista toimista tielle asetettujen laatuvaatimusten perusteella.

Tienhoito kohenee 12 000 kilometrillä

Uudet toimintalinjaukset tarkoittavat sitä, että joillakin tieosuuksilla liikennemäärärajoja alennetaan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että näillä tieosuuksilla aiempaa vähäisempi liikenne oikeuttaa korkeampaan hoitotasoon.

Hoitoluokkia korotetaan ensi vuoden alusta lukien 11 000–12 000 kilometrillä, joka vastaa noin 15 prosenttia Suomen maantieverkosta. Nämä tiet ovat pääosin keskimääräistä vilkkaampia, joten jo vuoden vaihteen jälkeen yli 30 prosenttia kumipyöräliikenteestä saa nykyistä parempaa palvelutasoa. Urakoiden kilpailutuksen kautta hoitoluokka nousee arviolta noin 3 000 kilometrin matkalla vuosina 2019–24.

Keskeiset väylät ensiksi

Poikkeuksellisissa sää- ja kelioloissa varmistetaan liikenteen turvallisuus ja kohtuullinen toimivuus ensimmäiseksi keskeisimmillä väylillä. Kuitenkin tällöinkin koko maantieverkko pidetään liikennöitävässä kunnossa, Liikennevirasto lupaa.

Virasto käy urakoitsijoiden, kaupunkien, kuntien, ely-keskusten ja muiden sidosryhmien kanssa säännöllistä vuoropuhelua, jotta teiden talvihoito pysyy halutulla tasolla.

Aurakalusto töihin aiempaa herkemmin

Alemmalla tieverkolla on Liikenneviraton mukaan tarkoitus lyhentää liukkaudentorjunnan toimenpideaikaa ja pääosalla tiestöstä myös aurauksen toimenpideaikaa.

Aurauskalusto käy siis töihin aiempaa pienemmillä lumimäärillä, jotta erityisesti aamuliikenteen sujuvuus ja turvallisuus voitaisiin taata.

– Riittävän aikaisin aloitettu auraus parantaa edellytyksiä tasaiseen ja ohueen polannepintaan. Liukkaudentorjunnassa otetaan kattavammin lisäkalustoa käyttöön poikkeavissa tilanteissa, Liikennevirastosta kerrotaan.

Täsmähoitoa aamuliikenteen tarpeisiin

Uusi keino talvitöissä on niin sanottu täsmähoito, jolla tärkeiksi koettujen tieosien palvelutasoa on mahdollista hieman kohottaa ajallisesti tai paikallisesti.

Täsmähoitoa voidaan kohdistaa esimerkiksi tärkeimmille joukkoliikenteen reiteille vaikkapa aamuliikennettä turvaamaan. Vilkkaimmille kävelyn ja pyöräilyn väylille on mahdollista tarjota yhteistyössä kaupunkien kanssa nykyistä korkeampaa palvelutasoa.

Aiempaa kireämmillä liukkaudentorjunnan laatuvaatimuksilla varaudutaan nopeasti muuttuviin sääolosuhteisiin. Liikennevirasto jakaa keskivilkkaat tiet pääosin suolalla hoidettaviin ja pääosin hiekalla hoidettaviin teihin etenkin tien päällysteen mukaan. Kevytpäällysteisillä teillä turvataan päällysteen elinkaarta käyttämällä liukkaudentorjunnassa pääosin hiekkaa.

Teiden kuivatusta on myös tarkoitus tehostaa. Polanteet pyritään pitämään ohuina, urat ja epätasaisuudet minimoidaan, joskin tiepäällysteiden huononeva kunto vaikeuttaa yhä useammin ohuen polannepinnan saavuttamista.

Lähde: Liikennevirasto Kuvituskuva: 10yuann arkisto/Antti Hentinen

Jaa artikkeli

Keskustelu