Liikenne | 26.9.2018

Turha pelko uudistusta kohtaan – opetuslupalaiset läpäisevät ajokokeen hyvin

Kuljettajatutkinnon uudistus on nostanut vahvasti opetusluvan suosiota.

 

Jaa artikkeli

Heinäkuussa voimaan tullut ajokorttikoulutuksen muutos helpotti opetusluvan saamista. Opetuslupia onkin myönnetty ennätystahtiin heinä-elokuussa, yhteensä yli 11 000.

Koulutuksen muutosten taustalla oli tavoite, että oleellista ei ole, missä ja miten opetus on hankittu, vaan se, että uudet kuljettajat tulisivat entistä valmiimpina liikenteeseen.

– Aiempaa useampi ajokorttia hankkiva saattaa siis nyt yhdistää autokoulu- ja opetuslupaopetusta aikaisempaa enemmän, Trafin asiantuntija Marjo Immonen kertoo.

Opetuslupalaiset vahvoja

Kokonaisvaltaiseen ajotaidon arvosteluun ja liikennetilanteiden laajaan hahmottamiseen perustuvat muutokset tekivät kokeista vaativampia, mikä näkyy myös ensimmäisellä kerralla läpipäässeiden osuuksissa.

Uudistus vähensi pakollisten tuntien määrää autokouluissa, mutta toi samalla mm. opetuslupaoppilaat ammattimaisen opetuksen pariin jo ennen kuljettajantutkinnon suorittamista. Nykyään kaikkien ajokorttia suorittavien tulee käydä riskikoulutus autokoulussa tai muun Trafin hyväksymän liikenneturvallisuuskouluttajan luona.

Vaikka ennen uudistusta heräteltiin pelkoja, että opetusluvalla harjoittelevat eivät olisi riittävän valmiita ajo- ja teoriakokeisiin, osoittavat Trafin tuoreet tilastot pelot turhiksi.

Heinä-elokuussa opetuslupalaisista 70 % suoritti ajokokeen hyväksytysti ensimmäisellä yrityskerralla, kun autokouluissa opetuksen saaneiden osuus oli 61 %. Edeltävinä vuosina ja alkuvuonna 2018 opetusluvalla opetuksen saaneiden ensimmäisellä kerralla hyväksyttyjen ajokokeiden osuus oli autokouluissa opetuksen saaneita alhaisempi.

Autoliiton toimitusjohtaja Pasi Nieminen on tyytyväinen, että kuljettajantutkintouudistus ilmiselvästi kantaa nyt toivottua hedelmää.

– Nyt ajokokeen arvostelu on aiempaa kokonaisvaltaisempaa, eikä ajokoe enää kaadu johonkin yksittäiseen virheeseen, kuten mokaamiseen jonkin tietyn liikenneympäristön yhdessä erityispaikassa.

– On tärkeää, jota Autoliittona olemme painottaneet, että ajotaitoa arvioidaan kokonaisuutena. Tärkeintä on, että liikenteeseen saadaan parempia ja valmiimpia kuljettajia, Nieminen tähdentää.

– Usein opetusluvalla ajokorttia hankkivilla on huomattavasti enemmän ajoharjoittelua takanaan kokeeseen mennessä kuin pelkästään autokoulussa opiskelleilla, Trafin Marjo Immonen taustoittaa.

Teoriakoe aiempaa vaativampi

Uusittu teoriakoe on vaativampi sekä autokouluissa opiskeleville että opetuslupalaisille. Koe testaa liikennetilanteiden hahmottamista ja riskien hahmottamista aiempaa tarkemmin.

Trafin tuoreiden tilastojen mukaan ensimmäisellä yrityskerralla B-luokan teoriakokeen suoritti heinä-elokuussa hyväksytysti 76 % teoriakokeen tehneistä, mikä on 11 prosenttiyksikköä vähemmän kuin alkuvuonna 2018.

Opetusluvalla opetuksen saaneista 79 % läpäisi teoriakokeen ensimmäisellä yrityskerralla, kun autokoulussa opetuksen saaneista ensimmäisellä yrityskerralla läpi pääsi 76 %.

Autoliitto: lisäjarrupolkimesta luovuttava

Uudistuneeseen kuljettajatutkintoon on jäänyt Autoliiton näkemyksen mukaan muutamia valuvikoja, jotka Pasi Niemisen mielestä kaipaisivat vielä korjaamista. Yksi niistä on se, että kuljettajatutkinto pitäisi voida suorittaa automaattivaihteisella autolla ilman, että se johtaisi rajoituksiin ajaa luvallisesti vain automaattivaihteisella autolla.

– Kyllä jokainen osaa itse arvioida, onko jokin auto tekniikaltaan sellainen, ettei ole sen kanssa sinut. Autotekniikan kehittyessä automaattivaihteisten autojen määrä autokannasta on kasvusuunnassa.

Toinen ongelma on opetuslupa-autojen lisäjarrupoljin-pakko.

– Missään muualla maailmassa ei ole tällaista teknistä vaatimusta. Henkilöauton käyttö opetusluvalla onnistuu itselle ja kanssakulkijoille turvallisesti aivan varmasti ilman lisäjarrupoljintakin. Sen asentaminen on myös turha kustannustaakka ja se rajoittaa sitä, mitä ajoneuvoja opetuksessa voi käyttää, Nieminen huomauttaa.

Teksti: Marko Jokela Lähde ja taulukot: Trafi Kuva: 10yuann arkisto/Jari Saarentaus

Jaa artikkeli

Keskustelu